Select Page
Er is zoveel meer mogelijk als we werkelijk met elkaar in gesprek durven te gaan

Familiale bemiddeling

Contact opnemen

FAMILIALE BEMIDDELING

Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Wil je nog iets uitpraten voor je leven of dat van een naaste eindigt?

Wanneer het leven op zijn einde loopt, is het waardevol om bestaande kwesties zo goed mogelijk af te ronden. Als bemiddelaar wil ik families ondersteunen die iets willen uitpraten of regelen naar aanleiding van een nakend overlijden.

Als bemiddelaar kan ik in verschillende eindelevenssituaties een rol spelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • keuzes die moeten worden gemaakt met betrekking tot de laatste levensfase (opname in een wzc of thuis blijven wonen)
  • keuzes met betrekking tot het levenseinde (euthanasie, sedatie, …)
  • erfeniskwesties
  • onopgeloste problemen tijdens het leven die het afscheid bemoeilijken, …

Er bestaan geen kant-en-klare-oplossingen. Elke situatie is anders en iedereen heeft een unieke manier om daarmee om te gaan. Als bemiddelaar begeleid ik het gesprek, zodat alle betrokkenen samen tot oplossingen komen.

Ik geloof in het bundelen van krachten om meer te bereiken. Dit betekent dat ik als bemiddelaar niet de enige ben die werkt aan een oplossing, integendeel. Bemiddeling vraagt om een actieve inbreng van iedereen. Als je in een bemiddelingsverhaal stapt, verwacht ik dat je bereid bent om open en eerlijk over jezelf en de situatie te communiceren en zonder oordeel naar de ander(en) te luisteren. Dat zijn basisvoorwaarden om vlot te kunnen samenwerken.

Waarom met mij als bemiddelaar?

Verlies en dood lopen als een rode draad door mijn leven. Omdat mijn leven al een paar keer aan een zijden draadje heeft gehangen, ben ik wat meer vertrouwd met de dood dan anderen. Door die ervaringen en ook door opleidingen die ik hierover heb gevolgd.

Als initiatiefnemer en medeoprichter van ConnFinity vzw, wil ik een bijdrage leveren aan het doorbreken van een dubbel taboe in onze hedendaagse samenleving:

  • Aan de ene kant is er de dood. Een thema dat tegenwoordig weliswaar meer bespreekbaar is, maar al te vaak nog buiten het dagelijkse leven wordt gehouden.
  • Aan de andere kant zijn er conflicten, die meestal niet als dusdanig worden benoemd omdat men het onderwerp liever uit de weg gaat.

Door gesprekken te begeleiden bij conflicten en andere moeilijke aangelegenheden bij het levenseinde wil ik mensen helpen om de relatie en verbinding met elkaar te herstellen.

Ik leid bemiddelaars op die zich hierin willen specialiseren. Ik ben docent in het postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde dat ConnFinity geeft in samenwerking met Vives.

Cliënten aan het woord

Goed afronden

‘Onze ouders, beiden tachtigers, hebben tegenover mekaar eindelijk eens hun hart kunnen luchten. Ze begrijpen nu elkaars verwachtingen beter, wat zorgt voor meer rust in huis. Vader wil zelfs hoorapparaatjes om moeder beter te verstaan!’

Linda en Fred • Dilbeek

 

FAMILIALE BEMIDDELING

Opstellen van echtscheidingsovereenkomst, ouderschapsovereenkomst

Wil je degelijke afspraken maken over je scheiding, zodat iedereen op een goede manier verder kan?

Willen jullie je relatie beëindigen, zonder in de rechtbank te belanden?

Vinden jullie het belangrijk om wat jullie samen hebben gedeeld zo goed mogelijk af te ronden om een volgende stap in jullie leven te kunnen zetten?

Vinden jullie het belangrijk om ook over jullie ouderschap degelijke afspraken te maken?

Als bemiddelaar kan ik ook een rol spelen als jullie al uit elkaar zijn en er problemen opduiken omdat eerdere afspraken niet worden nageleefd. Of omdat de situatie complexer wordt door nieuwe partnerrelaties, nieuw samengestelde gezinnen, …

Er bestaan geen kant-en-klare-oplossingen. Elke situatie is anders en iedereen heeft een unieke manier om daarmee om te gaan. Als bemiddelaar faciliteer ik het gesprek, zodat alle betrokkenen samen tot oplossingen komen.

Ik geloof in het bundelen van krachten om meer te bereiken. Dit betekent dat ik als bemiddelaar niet de enige ben die werkt aan een oplossing, integendeel. Bemiddeling vraagt om een actieve inbreng van iedereen. Als je in een bemiddelingsverhaal stapt, verwacht ik dat je bereid bent om open en eerlijk over jezelf en de situatie te communiceren en zonder oordeel naar de ander(en) te luisteren. Dat zijn basisvoorwaarden om vlot te kunnen samenwerken.

Waarom met mij als bemiddelaar?

Ik heb in mijn leven veel conflicten meegemaakt waarin mijn stem niet werd gehoord. Daarom wil ik er als bemiddelaar zijn voor alle betrokkenen en iedereen een stem geven. Bijvoorbeeld ook degene die niet wil scheiden, maar toch meekomt naar het gesprek, uit nieuwsgierigheid of om de partner een plezier te doen.

Als kind was ik slachtoffer van verbaal, fysiek en emotioneel geweld. Ik heb in mijn leven geleerd om van die kwetsbaarheid mijn kracht te maken.

Cliënten aan het woord

Goed scheiden

‘Zonder zelfvertrouwen, niet wetend wat te verwachten, kwam ik op de eerste afspraak. Dank je wel voor je professionele maar vooral menselijke ondersteuning om me terug op weg te helpen.’ 

Brigitte

 

Tarieven & Afspraken

Tarieven

Prijzen voor bemiddeling hangen af van de complexiteit van het conflict, het aantal betrokken personen en het aantal gesprekken.

Bemiddelingsgesprekken worden per uur gefactureerd. Het opstellen van overeenkomsten wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Afspraken

U dient steeds vooraf een afspraak te maken. Een gesprek annuleren kan tot 24 uur op voorhand, voor workshops kan dat tot 2 weken op voorhand. Annuleren kan enkel telefonisch, annuleringen via e-mail worden niet aanvaard.

Als u niet tijdig afzegt of niet laat weten dat u verhinderd bent, wordt de gereserveerde tijd of het volledige bedrag in rekening gebracht, behalve in geval van overmacht.

Contact

INGE DE BOECK

Kwadestraat 5

1570 Tollembeek (Galmaarden)

0495 24 14 65

BE0748.173.569

 

Invisible
Privacy disclaimer

Gegevens die u als bezoeker via deze website verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld conform de bepalingen in de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens verstrekt door een formulier op de website in te vullen worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over ons aanbod.